Alfonso José Fernández Suárez - Arquitecto Técnico
Presentación
Servicios Prof.
Enlaces Útiles
Referencias
Contacto
Protección de datos

ENLACES DE INTERÉS:

Comunicaciones oficiales:

Resolución da xefatura territorial da coruña pola que se ordena o rexistro e publicación do calendario laboral para o ano 2015 do convenio colectivo provincial do sector da construcción e obras públicas da coruña (12/12/2014 | BOP NÚMERO 238)

Resolución de inscrición e publicación do calendario laboral para o ano 2016 e as táboas salariais dos anos 2014 e 2015 do convenio colectivo provincial do sector da construcción e obras públicas da Coruña (15/12/2015 | BOP NÚMERO 239)

Resolución de inscrición no rexistro e publicación do calendario laboral para o ano 2017 do convenio colectivo provincial do sector da construcción e obras públicas da provincia de A Coruña (23/11/2016 | BOP NÚMERO 222)

Resolución pola que se inscribe no rexistro e se da publicidade ao calendario laboral do ano 2018 do convenio colectivo provincial do sector da construcción e obras públicas da coruña (29/12/2017 | BOP NÚMERO 246)

Resolución de inscrición e publicación do calendario laboral do ano 2019 do convenio colectivo de construción da provincia da Coruña 2017-2021 (14/11/2018 | BOP NÚMERO 217)

Resolución pola que se inscribe e se da publicidade ao calendario laboral do ano 2020 do convenio colectivo do sector da construcción da provincia da coruña (29/10/2019 | BOP NÚMERO 206) 

Resolución de inscrición do calendario laboral do ano 2021 do convenio colectivo de construción da provincia da Coruña, 2017-2021 (15/12/2020 | BOP NÚMERO 214)

 

   

                                       

 

 

Colaboradores:

 

Alfonso José Fernández Suárez I 2003-2021 I Telf.:655 860 591  | alfonso.fernandez@coaatac.com